PCPL tim sudjelovao na radionici Mreže kreativnih gradova RH


Grad Pleternica dionik je Mreže kreativnih gradova Hrvatske te je tim povodom dana 22.11. održana radionica  Priprema za razvoj identiteta i projekata za razvoj kulturnog turizma i kreativnih i kulturnih industrija, u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pleternica.

 Radionicu je održao Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija. 

 kulturna industrija

kreativna industrija