Inkubator znanja

Poduzetnički centar Pleternica organizira edukacijska predavanja za mlade osobe pod nazivom "Inkubator znanja".

Edukacije će se održati u razdoblju od 18. do 20. listopada 2023. godine u vremenu od 15:30 do 17:30h  u Pleterničkom inkubatoru Plink.

Trodnevnim edukacijama obraditi će se teme: poduzetništvo u ruralnoj sredini, razvoj ideja, pisanje projekata te izvori financiranja projekata. Cilj edukacije je probuditi poduzetnički duh mladih u ruralnoj sredini te ih upoznati sa temeljnim smjernicama o prijavama na projekt. 

Svi zainteresirani za sudjelovanje na edukacijama mogu se prijaviti putem e-maila info@plink.hr ili pozivom na broj 034/252-125

 

 

"

 

Actual news