Baza podataka

Baza podataka baza je oformljena za korisnike usluga PCPL-a, kako bi na jednom mjestu imali sveobuhvat informacija koje im u poslovanju koriste.

Naziv dokumenta Preuzimanje
Udruge Grada Pleternice na dan 31.01.2019.
Grad Pleternica - grad sa povoljnim poslovnim okruženjem
Baza podataka obrta i trgovačkih društava koji su aktivni i djeluju na području Grada Pleternice na dan 31.01.2019.