Djelatnici

Upoznajte naše djelatnike, kreatore i realizatore mnogih vizija!

BARBARA RUDEŽ, direktorica
barbara.rudez@pleternica.hr
MONIKA ERGOVIĆ
monika.ergovic@pleternica.hr
ANITA NIKIĆ
anita.nikic@pleternica.hr
NIVES VARGAŠEVIĆ, prokuristica
nives.vargasevic@pleternica.hr
VALENTINA STOJČEVIĆ
info@plink.hr
ANA MILAS
info@plink.hr
EDITA LOMBAR
info@plink.hr
JELENA PETROVICKI
info@plink.hr
ANA GALOVIĆ
info@plink.hr