Projekti PCPL-a

Pregled provedenih EU projekata u kojima sudjeluje Poduzetnički centar Pleternica

1.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

Opis projekta

NAZIV PROJEKTA:  1.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

VRIJEDNOST PROJEKTA:  152.967,93 kuna

EU SUFINANCIRANJE:  90%

RH SUFINANCIRANJE: 10% 

TRAJANJE PROJEKTA:  21.07.2022 – 31.12.2022.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

PRIJAVITELJ: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.

Specifičnost projekta je u njegovoj teritorijalnoj rasprostranjenosti i educiranju ciljne skupine s područja Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije. Do kraja godine ukupno će se provesti 21 tečaj u 3 županije. Teme su međusobno povezane i prate jedna drugu tako da će polaznici kroz cikluse teorijskog i praktičnog dijela steći znanja i vještine iz sljedećih područja:

 1. Aspekti i pravila zadrugarstva kao oblika  suradnje poljoprivrednih proizvođača
 2. Kako se udružiti u zadrugu i na taj način dodatno razvijati poslovanje
 3. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača kroz povezivanje i suradnju s drugim proizvođačima
 4. Optimiziranje troškova proizvodnje povezivanjem i suradnjom poljoprivrednih proizvođača
 5. Zadružni proizvodi i brendiranje lokalnog proizvoda
 6. Zajednički osvajamo tržište
 7. Utjecaj EU fondova na razvoj suradnje poljoprivrednih proizvođača

CILJ: Cilj projekta je osigurati specifične cikluse tečajeva  za poljoprivrednike nositelje, članove poljoprivrednih gospodarstava kao i za rukovoditelje i zaposlenike u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru, kao ciljnoj skupini projekta.

"

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Poduzetničkog centra Pleternica

Datoteke

KORACI SURADNJE II

Opis projekta

NAZIV PROJEKTA:  Koraci suradnje II (KK.03.1.2.12.0031)

VRIJEDNOST PROJEKTA:  683.910,50 kn

EU SUFINANCIRANJE:  509.113,18 kn (74,9999993%)

TRAJANJE PROJEKTA:  01.01.2020. – 01.07.2021. (18 mjeseci)

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

PRIJAVITELJ: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.

Poduzetnički centar Pleternica kroz projekt Koraci suradnje II nastavlja razvijati i pružati podršku razvoju gospodarstva kroz informiranje koje će olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnima za rast i razvoj poslovanja MSP-ova u svim stupnjevima razvoja. Kroz projekt direktno se pridonosi stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Projekt Koraci suradnje II osmišljen je na način da sadrži već postojeće usluge informiranja i usluge pružanja stručne i savjetodavne podrške koje se nastavljaju provoditi te nove usluge informiranja i usluge pružanja stručne i savjetodavne podrške koje će se provoditi od trenutka provedbe projekta. Tijekom provedbe projekta sve usluge za MSP će biti besplatne.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI
 2. Nadogradnja postojećih stranica PPI
 3. Povezivanje subjekata na području djelovanja PPI
 4. Upravljanje projektom
 5. Promidžba i vidljivost

CILJ: Pridonijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj

lenta

 

Zeleni projekti za čistu Pleternicu!

Opis projekta

Grad Pleternica provodi niz projekata s ciljem održivog gospodarenja otpadom, zaštite okoliša te energetske učinkovitosti.

Od izgradnje Reciklažnog dvorišta, edukacija s ciljem razvijanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša do opremanje kućanstava kantama za razdvajanje otpada te energetskoj obnovi kuća i zgrada s ciljem uštede energije.

U mnogim od tih projekata Poduzetnički centar Pleternica sudjeluje kao konzultant za provođenje projekta ili suradnik za provođenje edukacija i marketinških aktivnosti. U prilozima možete pratiti aktivnosti te informativne kampanje s ciljem osvještavanja javnosti o važnosti očuvanja okoliša.

CVJETNA BUDUĆNOSTI II

Opis projekta

NAZIV PROJEKTA:  Cvjetna budućnost II, UP.01.3.1.01.0115

VRIJEDNOST PROJEKTA:  984.399,00  (EU sufinanciranje: 100%)

TRAJANJE PROJEKTA: 14.05. 2018. – 14.05. 2020. ( 24mj )

FOND: Europski socijalni fond

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o., HZZ PU Požega, Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Pleternički komunalac d.o.o., Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

KRATKI OPIS PROJEKTA:  Projekt Cvjetna budućnost II, nastao je kao akcijski plan Grada Pleternice kojim će se učinkovito provesti dio Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala PSŽ, za  razdoblje 2015.-2020. Nastao je kao nastavak uspješno provedenog projekta „Floral Future-Cvjetna budućnost“, koji je bio kao i ovaj projekt, usmjeren ka ženama u nepovoljnom položaju. Projekt je obrazovnog karaktera. Sadrži osposobljavanja, edukacije, tečajeve  i praktični dio u plasteniku za 41 polaznicu.

OPĆI CILJ:  Grad Pleternica u suradnji sa partnerima provodi projekt koji će izravno doprinijeti većoj zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada, čime učinkovito provodi Županijsku strategiju razvoja ljudskih potencijala.

SPECIFIČNI CILJ:  Osposobit i educirati, te povećati konkurentnost najranjivije skupine društva (žene) na tržištu rada. Olakšati im potragu za poslom, motivirati ih na angažiranost oko traženja posla i poboljšanje obiteljskog statusa. Time će se utjecati i na općenito pozitivnije društveno ozračje.

Video animacija 1

https://youtu.be/YLxXL9yPcaA

Video animacija 2

https://youtu.be/ykxJrerWh84

E-INKUBATOR

Opis projekta

NAZIV PROJEKTA:  E-inkubator (KK.03.1.2.01.0027)

VRIJEDNOST PROJEKTA:  8.304.799,57 kn  (EU sufinanciranje: 93%)

TRAJANJE PROJEKTA:  01.09.2017.-01.09.2019. (24 mjeseca)

FOND: Europski strukturni i investicijski fondovi u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Razvoj poslovne infrastrukture)

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o., Grad Kutjevo

Suradnici: Požeško-slavonska županija, Grad Pakrac, Općina Jakšić, Općina Čaglin, Regionalna razvojna agencija Panora, Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA:  Projekt izgradnje poduzetničke poslovne infrastrukture razvija nove usluge i proizvode te stvara institucionalnu i savjetodavnu podršku u korist razvoja malog i srednjeg poduzetništva što dovodi do stvaranja kvalitetne poduzetničke klime, novih tvrtki i otvaranja novih radnih mjesta.

OPĆI CILJ:  Doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva, razvoju novih tvrtki te otvaranju novih radnih mjesta

SPECIFIČNI CILJ:  Stvoriti kvalitetnu poduzetničku infrastrukturu te razvoj novih usluga za postojeće i buduće poduzetnike

LIPA - Lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju

Opis projekta

NAZIV PROJEKTA:  LIPA – Lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju

VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.225.469,67 kuna  (EU sufinanciranje: 100%)

TRAJANJE PROJEKTA:  14.05.2018. – 13.11.2020.

FOND: Europski socijalni fond

PRIJAVITELJ: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega

PARTNERI: Grad Požega, Poduzetnički centar Pleternica d.o.o., Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Pučko otvoreno učilište OBRIS, Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije i Veleučilište u Požegi.

KRATKI OPIS PROJEKTA:  Poduzetničke ideje nezaposlenog stanovništva Požeško-slavonske županije predstavljaju potencijal koji može pridonijeti njihovom zapošljavanju, time smanjenju iseljavanja radno aktivnog stanovništva iz županije i boljem korištenju prirodnih resursa i pogodnosti prostora. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje vidi lokalno stanovništvo kao nositelja razvoja svoga kraja. Ovim projektom će se nastojati informirati što veći broj nezaposlenih posebno pripadnika ranjivih skupina o mogućnostima samozapošljavanja, o potporama koje se nude i institucijama koje im mogu pomoći.

OPĆI CILJ:  Cilj projekta je utjecati na povećanje zaposlenosti aktivacijom poduzetničkih potencijala nezaposlenog stanovništva Požeško-slavonske županije. Održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje PS županije.

SPECIFIČNI CILJ: Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za uspješniji i prepoznatljiviji rad na provedbi mjera iz SRLJP PS Županije.

KULTURNA RUTA BEĆARCA I GANGE

Opis projekta

NAZIV PROJEKTA:  „Cultural route of Becharac & Ganga“ / Kulturna ruta Bećarca i Gange

VRIJEDNOST PROJEKTA:  2.307.174,13 €  (EU SUFINANCIRANJE: 85%)

TRAJANJE PROJEKTA:  01.06.2017.-30.09.2019.

FOND: EU, Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina –Crna Gora

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI:  Općina Tomislavgrad (BIH), Turistička zajednica grada Pleternice, Poduzetnički centar Pleternica d.o.o., Kulturno-informativni centar Tomislavgrad (BIH)

KRATKI OPIS PROJEKTAPleternica i Tomislavgrad imaju izvorne autohtone pjesme. U Pleternici je to bećarac, u Tomislavgradu je ganga i znatno se razlikuju jedna od druge. Zajedničko im je to što su i bećarac i ganga pod Unesco zaštitom, a  imena Muzej Bećarca i Muzej Gange predstavljaju zaštićeno intelektualno vlasništvo svojih gradova. Lokalni običaji i narodne nošnje su specifične za svako područje, te će projekt povezati ove tradicijske običaje kroz zajedničke aktivnosti,  manifestacije, kulturne događaje te udruživanje malih obiteljskih gospodarstava koji će svojim autohtonim proizvodima i ponudom pridonijeti razvoju turizma na oba područja.

OPĆI CILJ: je oživljavanje nematerijalne kulturne baštine bećarca i gange koja će valorizacijom postati kulturno-turistička atrakcija ovih destinacija, popraćena jedinstvenom turističkom infrastrukturom koja će joj osigurati održivost

SPECIFIČNI CILJ:  Uspostaviti zajednički sustav upravljanja turističkom  destinacijom bećarca i gange te  diverzificirati i brendirati zajedničku kulturno-turističku ponudu; Educirati promotore turističkih usluga i proizvoda; Unaprijediti turističku infrastrukturu u Tomislavgradu i Pleternici

Koraci suradnje!

Opis projekta

NAZIV PROJEKTA: Koraci suradnje

VRIJEDNOST PROJEKTA: 657.019,00 kuna

EU SUFINANCIRANJE: 85% (558.466,15 kn)

TRAJANJE PROJEKTA:  1.5.2018. – 1.11.2019.

FOND: Operativni program Konkurentnost i kohezija

PRIJAVITELJ: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt „Koraci suradnje“ osmišljen je na način da već postojeće usluge informiranja te pružanja podrške Poduzetnički centar Pleternica (PCPL) nastavi provoditi te uvede nove usluge informiranja i savjetovanja. Razvoj i povećanje navedenih usluga pružiti će bolju poziciju za sve MSP-ove na području na kojemu PCPL djeluje. Projekt se temelji na aktivnostima koie će poduzetnicima omogućiti da besplatno i najednom mjestu pronađu sve informacije koje su im potrebne neovisno u kojoj fazi se nalaze. Rezultat projekta je da minimalno 280 MSP-ova kao krajnji korisnici prime nefinancijsku podršku, što dovodi do jačanja poduzetništva na području Grada Pleternice.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Element 1 Pružanje stručne i savjetodavne podrške

Element 2 Promidžba i vidljivost

Element 3 Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Marija Šarić 099-397-4732, marija.saric@pleternica.hr 

lenta

MOSLED

Opis projekta

SAŽETAK: Europska unija dodijelila je gotovo 400.000 eur za projekt MOSLED  - Municipality of Orašje Sustainable Local Economic Development –Održivi lokalno ekonomski razvoj općine Orašje. Projekt je odobren u okviru podrške EU lokalno-ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. Partneri na projektu su Poduzetnički centar Pleternica i Udruga poduzetnika općine Orašje.

IZNOS PROJEKTA: 400.000 EUR

SUFINANCIRANJE EU: 84,96%.

OPĆI CILJ: pružanje institucionalnih, formalnih i infrastrukturnih uvjeta za pametan i održiv lokalno-ekonomski razvoj općine Orašje, a svrha projekta je pružanje podrške malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje bolje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Dusine i razvijanje poduzetničkih i tehničkih usluga kroz jačanje uloge i kapaciteta Centra za poduzetništvo i Poslovnog inkubatora općine Orašje, edukacija osoblja Centra za poduzetništvo te malih i srednjih poduzeća, izgradnja kanalizacije u Poduzetničkoj zoni Dusine, promocija Zone kao pogodnog mjesta za ulaganje MSP te promocija projekta.

TRAJANJE PROJEKTA: 26 mjeseci, počevši od studenog 2014. godine.

Poduzetnički centar Pleternica, kao partner na projektu, provodio je aktivnosti vezane uz razvitak Centra za poduzetništvo te Poslovnog inkubatora općine Orašje.

Datoteke

Pleterničko partnerstvo za obrazovanje i zapošljavanje

Opis projekta

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.

SURADNICIHrvatska gospodarska komora – Županijska komora Požega

UKUPNO UGOVORENI IZNOS (EUR): 84.430,49
KRATKI OPIS PROJEKTA:  Kroz rad lokalnog multisektorskog partnerstva, strukturni dijalog i širi konzultativni proces, ovaj projekt stvara okruženje za kontinuiranu identifikaiciju i harmonizaciju stvarnih potreba poslodavaca i ponude regionalnog obrazovnog sustava. Konzultativni proces osigurava specifične preporuke za lokalne okolnosti i potrebe lokalnog gospodarstva kroz uspostavu budućeg Obrazovnog centra Pleternica. Projekt će ostvariti snažnu vezu između poslovnog sektora (davatelja posla) i nezaposlenih osoba u potrazi za zaposlenjem i stvoriti trajni model harmonizacije njihovih potreba na lokalnom i regionalnom tržištu rada.
OPĆI CILJ - doprinijeti povećanju zaposlenosti lokalnog i regionalnog stanovništva kroz kvalitetan dugoročni razvoj ljudskih resursa.
SPECIFIČNI CILJ - stvaranje okruženja za kontinuirano identificiranje i usklađivanje stvarnih potreba poslodavaca i regionalnog obrazovnog sustava, kroz rad lokalnog multi-sektorskog partnerstva, strukturiranog dijaloga i šireg konzultativnog procesa, te datih specifičnih preporuka za lokalne okolnosti i potrebe lokalnog gospodarstva kroz uspostavu Obrazovnog centra Pleternica.
CILJNA SKUPINA:

a) Dugotrajno nezaposlene osobe bez zanimanja, bez završene srednje škole ili bez kvalifikacija i vještina koje poslodavcima trebaju (prvenstveno 149 osoba iz Pleternice);

b) mladi s rizikom od ranog napuštanja škole, koji su napustili školu prije no što su stekli formalno zvanje, ili sa zvanjem i kvalifikacijom kakvih već ima dostatno na tržištu rada (398);

c) zaposlene osobe koje trebaju ili su voljni unaprijediti svoje postojeće vještine (355).
REZULTATI PROJEKTA:

- Uspostavljeno Lokalno partnerstvo u Pleternici s ciljem usklađivanja obrazovanja s potrebama gospodarskog sektora; održana 4 okrugla stola sa ciljanim sektorima

- Ostvaren širi konsenzus u zajednici o važnosti obrazovanja za lokalni gospodarski razvoj kroz sveobuhvatne informativne kampanje;

- Izrađena i prezentirana Studija izvodljivosti za uspostavu Obrazovnog centra u Pleternici s definiranim budućim obrazovnim programima i ostalim sadržajima koji će biti ponuđeni polaznicima;

- Izrađena i predstavljena kompletna tehnička dokumentacija za preuređenje zgrade budućeg Obrazovnog centra, a prema preporukama iz Studije izvodljivosti

Datoteke

Cvjetna budućnost - Flora future

Opis projekta

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Pleternica
PARTNERI: 

Pleternički komunalac d.o.o.

Hrvatsko žensko društvo Pleternica

Poduzetnički centar Pleternica d.o.o koji je sa nositeljem projekta sudjelovao u provedbi projektnih aktivnosti
 

OPĆI CILJ: unaprijediti socio-ekonomsko stanje žena iznad 40 godina na Pleterničkom području te iskorijeniti neravnopravnost spolova na tržištu rada
SVRHA PROJEKTA: Unaprijediti socio-ekonomsko stanje žena iznad 40 godina na Pleterničkom području kroz njihovo osnaživanje, edukaciju i novostečene vještine u hortikulturi, ali također i stvoriti šire mogućnosti zapošljavanja za mlađe nezaposlene žene, kroz razvoj (cvjetno) dizajnerskih vještina u računalnim programima. Projekt će aktivirati 50 žena u području, i pružiti za polovicu realne mogućnosti za zapošljavanje, kroz tečaj Dizajn eksterijera i Primijenjene hortikulture.
CILJNA SKUPINA PROJEKTA:  nezaposlene ili neaktivne žene iznad 40 godina, dugotrajno nezaposlene ili neaktivne žene u najaktivnijim godinama (24-49), od kojih obje bilo primaju ili ne socijalnu pomoć i sve dolaze iz pleterničkog područja 

REZULTATI PROJEKTA:

 • organizirana javna predavanja na temu hortikulture, sadnje i poljoprivrede na kojima je sudjelovalo ukupno 180 žena
 • stvaranje neformalne ženske mreže radi uzajamne suradnje i podrške
 • reorganizirani programi osposobljavanja vezanih uz stjecanje vještina iz hortikulture (pohađalo ga 25 žena) i  dizajniranja eksterijera ( pohađalo 6 žena), nužnih za participaciju ciljne skupine na tržištu rada- po završetku tečaja žene su sudjelovale na studijskom putovanju u Stubičke Toplice  i Labin kao primjer dobre prakse
 • uspostavljeni uvjeti za ulazak na tržište rada kroz stečene vještine u dizajniranju 
 • eksterijera i hortikulturi- ukupno 31 žena osposobljena i spremna za tržište rada.
 • Izgrađen plastenik u kojem su žene polaznice tečaja obavljale praktičnu nastavu
 • Održane 3 prezentacije za sve zainteresirane žene sa područja grada- predstavljene tri uspješne priče žena poduzetnica s područja agrokulture u uzgoja bilja

Datoteke

Busy Bees

Opis projekta

Naziv projekta:  BUSY BEES – Community Improvement and Employment;  MARLJIVE PČELICE - unapređenje zajednice i zapošljavanje

NOSITELJ PROJEKTA: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.

PARTNERI: Udruga mladih “Oppidum”, Pleternica i Hrvatsko žensko društvo Pleternica

VRIJEDNOST: 94.551,62 EUR (85% -darovnica EU, 15%-Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.)

TRAJANJE: 12 mjeseci

CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj: Projektom se želi pridonijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Požeško-slavonskoj županiji, te  poboljšanju ukupnog društvenog statusa i integracije mladih u tržište rada.

Specifični ciljevi projekta su: mobiliziranje i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba (15-29 godina) u Pleternici i unapređenje njihovih vještina s ciljem primjene istih u radu igraonica za djecu, te djelovanje mladih u korist zajednice kroz volonterski rad kao oblik radnog iskustva.

POSTIGNUTI REZULTATI:

 1. Osobno, profesionalno i stručno vođenje ciljane skupine (mladi)-kroz projekt je zaposlena jedna osoba koja je kao koordinator okupljala ciljanu skupinu i vodila skupinu od 23 volontera (pratila i organizirala njihov rad) te ih vodila na studijsko putovanje kao primjer dobre prakse ( 35 sudionika putovanja)
 2. Osnaživanje kapaciteta ciljane skupine kroz angažman u zajednici i kroz međusobno umrežavanja-odnosi se na poslove volontera u aktivnostima zajednice (sudjelovanje i pomaganje u dječjim igraonicama, gradskoj knjižnici, kućanskim poslovima kod starijih osoba)
 3. Prilagođen program obuke za odgajatelje predškolske djece (dadilje)-certificirani tečaj  pohađalo 10 mladih nezaposlenih osoba
 4. Ostvareni uvjeti za neposrednu primjenu novih znanja i vještina u novootvorenim Igraonicama-otvorene i uređene 2 igraonice koje danas pohađa zajedno 40-tero djece

 

Datoteke