USLUGE PODUZETNIČKOG CENTRA PLETERNICA D.O.O.

Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.kao poduzetnička potporna institucija nudi niz usluga koje tvore logističku podršku razvoju gospodarstva.

Usluge putničke agencije
Osnovna djelatnost organiziranje turističkih putovanja i posredovanje u prodaji usluga vezanih za putovanje i boravak turista (paketaranžmana, izleta, skupova, događanja, i turističkih transfera i slično).
najam informatičke učionice
U sklopu Poduzetničkog inkubatora u mogućnosti smo Vam ponuditi najam informatičke učionice, sa 20 sjedećih mjesta, clip chart, bijela ploča sa odgovarajućim priborom za pisanje, LCD projektor, projekcijsko platno. Prostorija je klimatizirana. Postoji mogućnost organiziranja catering usluge, a cijelu organizaciju predavanja, seminara i sl. možete prepustiti stručnom timu Poduzetničkog centra Pleternica. U mogućnosti smo pružiti i dodatne usluge u vezi sa ostalom potrebnom informatičkom tehnologijom te stručnu informatičku potrebu, u vidu sudjelovanja naših stanara u programima.
najam konferencijske dvorane
U sklopu Poduzetničkog inkubatora u mogućnosti smo Vam ponuditi uslugu iznajmljivanja konferencijske dvorane. Kapacitet konferencijske dvorane je 45 sjedećih mjesta te je opremljena potrebnom opremom: LCD projektor, projekcijsko platno, LCD monitor, bijela ploča sa odgovarajućim priborom za pisanje, clip chart. Prostorija je klimatizirana. Postoji mogućnost organiziranja catering usluge, a cijelu organizaciju evenata, seminara i poslovnih sastanaka možete prepustiti stručnom timu Poduzetničkog centra Pleternica.
usluge pri inkubaciji poduzetnika
Inkubacija, trening i mentorstvo novim poduzetnicima. Pomoć pri razvoju poduzeća i marketing tvrtke. Pomoć u brandiranju lokalnih proizvoda. Trening poduzetničkih, prodajnih, i drugih vještina. Pomoći u kreiranju multifunkcionalnih i raznolikih ruralnih aktivnosti. Pružati usluge edukacije/treninga/istraživanja, između ostalih i u području kvalitete, kontrole i sl. Organizacija i koordinacija informiranja i obuka. Pomoć u izvoznim mogućnostima i plasmanu. Prenošenje najbolje praksa ruralne proizvodnje. Povezivanje proizvođača s pružateljima drugih usluga. Predstavljanje trendova u ruralnom poduzetništvu, poljoprivredi...
knjigovodstvene usluge
Poduzetnički centar Pleternica pruža uslugu vođenja poslovnih knjiga za: poduzeća, za obrte, samostalna zanimanja i neprofitne organizacije.
izrada studija izvodljivosti sa CBA analizom
Za svaki projekt u mogućnosti smo izraditi studiju izvodljivosti kao analizu svih koristi i troškova projekata te na temelju toga prikaz njegove opravdanosti.
izrada poslovnih planova i investicijskih studija
Izrađujemo poslovne planove u kojima razrađujemo ideju poduzetnika na temelju čega isti može aplicirati na razna natječaje, a isto tako i provjeriti svoju ideju ili podići kredit/zajam. Poduzetnički plan izrađujemo kao analizu pothvata i elemenata potrebnih za njegovo ostvarivanje.
izrada EU projekata
Poduzetnički centar Pleternica posjeduje dugogodišnje iskustvo u izradi različitih EU projekta. Tim centra osposobljen je za pripremu projekata i upravljanje projektnim ciklusom, ali teži i daljnjem usavršavanju pripreme i provođenja istih.
savjetovanje o financijskom upravljanju i kontroli
Izrada procedura za redovito poslovanje subjekta te uvođenje kontrole istih. Plan financijskog upravljanja izrađuje se na temelju izjave o fiskalnoj odgovornosti koju je svaka jedinica lokalne samouprave dužna podnijeti.
savjetovanje o energetski učinkovitoj gradnji
Na temelju vlastitih primjera, savjetujemo o energetsko učinkovitoj gradnji te mogućnosti prijave na natječaj Fondu za zaštitu okoliša. Izrada natječaja te sudjelovanje u provedbi.
NATJEČAJI MINISTARSTAVA
Usluge savjetovanja i izrade projekata kojima se aplicira na natječaje Ministarstava: Ministarstva gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo turizma. Navedene projekte radimo za zainteresirane poduzetnike i ostale subjekte na temelju vlastitog iskustva u istima.
Izrada strategija razvoja i razvojnih planova
Temeljem uredbe Ministarstva financija, svaki Grad obvezan je izraditi plan razvoja. Temeljem iskustva na vlastitom Gradu, Poduzetnički centar Pleternica, u mogućnosti je izraditi plan razvoja za svaki grad, temeljen na propisanoj metodologiji te uz jednu internu osobu uključenu u rad tima. Isto tako izrađujemo strategije razvoja za pojedina područja (poduzetništvo, turizam, sport, socijalne komponente…) i akcijske planova razvoja određenih destinacija i područja (energetika, turizam…).
okrugli stol
Poduzetnički centar Pleternica organizira Okrugle stolove s različitim ciljanim skupinama (poduzetnici, poljoprivrednici, mladi nezaposleni, starije teško zapošljive skupine, udruge i drugi) kako bi ih informirao o aktualnim natječajima te mogućnostima ostvarivanja financijske podrške za svoje tekuće aktivnosti ali i razvijanje novih ideja.
edukacije
Poduzetnički centar Pleternica u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima organizira cijeli niz edukacija, kako u sklopu projekata u centru tako i šire. Osim toga, stručni tim sam odrađuje relevantan broj edukacija. Za potrebe raznih stručnih edukacija, naš tim stručnjaka održava iste po povoljnim uvjetima.
besplatno savjetovanje
U PLINK-u možete dobiti besplatne usluge Poduzetničkog centra Pleternica u vidu savjetovanja i pristupa informacija pri pokretanju posla.  Neki od vidova savjetovanja su: informacije o mogućim oblicima   poslovanja, savjetovanje o pravnom obliku posla, mogućnostima kreditiranja i korištenja poticaja i bespovratnih sredstava i sl.