Dani EU u Pleternici

Danas su održani „Danu EU u Pleternici“ u suradnji sa Hrvatskim ženskim društvom i Gradom Pleternicom. Aktivnost se provodi u okviru javne kampanje koja je dio aktivnosti projekta  „Na tragu bolje europske budućnosti“ čiji je nositelj Hrvatsko žensko društvo Pleternica. Putem promotivnog štanda su se predstavile i prezentirale vrijednosti Europske unije, fondova, institucija i projekata široj javnosti.  Javna kampanja izazvala je velik interes mještana i  štand je okupio veliki broj ljudi sa raznim upitima u vezi EU projekata i daljnjih aktivnosti projekta, na koje su svi danas pozivani da se uključe. Podijeljeni su im promotivni materijali i edukativne brošure s ciljem informiranja o Konferenciji o budućnosti Europe koja predstavlja jedinstvenu i pravodobnu priliku da europski građani i građanke rasprave o izazovima i prioritetima Europe. Kampanja se nastavlja i dalje provoditi putem različitih medija kako bi se doprinijeti raspravi u sklopu Konferencije o budućnosti Europe, o tome kako zajednički odgovoriti na izazove i kako poboljšati odgovore Europske unije i njezinih institucija na očekivanja građana. Projekt financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.