Djelatnici PCPL-a na specijalističkim edukacijama u sklopu projekta "Mreža PPI"

HAMAG-BICRO u sklopu BOND projekta organizira jednodnevne specijalističke edukacije. Sa djelatnicima poduzetničkih potpornih institucija radi se ne temu istraživanje tržišta i analiza potrošača. Cilj ove edukacije bio je upoznati se sa raspoloživim alatima i metodama za prikupljanje informacija o tržištu i potencijalnim potrošačima radi pravilnog usmjeravanja daljnjih poslovnih aktivnosti.

Sljedeća edukacija je na temu operativnih marketinških procesa, a fokus edukacije je usmjeren na neke od najvažnijih marketinških aktivnosti kao što su brendiranje, izrada marketinškog plana te izbor marketinških strategija. Predstavnici poduzetničkih potpornih institucija moći će iskoristiti stečeno znanje prilikom savjetovanja poduzetnika oko izrade strategije pozicioniranja i izgradnje brenda, marketinških planova i pozicioniranja poduzetnika na tržištu s ciljem diferencijacije od konkurencije.

Jedna od tema je i digitalni marketing za zaposlenike poduzetničkih potpornih institucija iz BOND mreže. Na radionici je bilo riječi o brojnim kanalima i mogućnostima koje nam pruža digitalni marketing – SEO, društvene mreže, internet oglašavanje, content marketing.

Poduzetnički centar Pleternica sudjeluje na edukacija kao partner na projektu, s čime ulaže u stručna znanja svojih djelatnika te povećava razinu kvalitete usluge tvrtke.

 

bond