HZZ objavio nove mjere potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je mjeru “Potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu” koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Trajanje mjere je 24 mjeseca, visina subvencije iznosi do 15.000,00 eura, a iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

za 1. skupinu do 15.000 eur i to C prerađivačka industrija (odjeljci 25 - 33) i F građevinarstvo (odjeljci 41 - 43) prema NKD

za 2. skupinu do 10.000 eur i to C prerađivačka industrija (odjeljci 10 - 24) i J informacije i komunikacije prema NKD

za 3. skupinu do 7.000 eur i to:

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Više informacija dostupno na: https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/?fbclid=IwAR3lqKp11Jff8PmGo7jqtcxs3dzzTL--EJaPm_2qqOG0EKy8QqEJoAnoBTg