Interaktivna radionica u Osijeku za pripremu projektnih prijedloga u okviru CERV programa 2021. - 2027. godine

Djelatnici Poduzetničkog centra Pleternica 18. ožujka 2022. godine sudjelovali su na interaktivnoj kreativnoj radionici za pripremu projektnih prijedloga u okviru  Nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. - 2027. koju je održala viša stručna savjetnica Željka Markulin.

Na radionici je obrađen novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti - (Citizens, Equality, Rights and Values programme- CERV) koji pruža financijske potpore za promicanje građanskog angažmana, jednakosti za sve te samih prava i vrijednosti Europske unije.

Program traje od 2021. - 2027. godine, a prihvatljivi korisnici su organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodne organizacije te tijela javne vlasti.  

Uz stručno vodstvo, aktivnim osmišljavanjem ideja, ciljeva projekta te analizom aktivnosti, sudionici radionice došli su do ključnih informacija za pripremu i prijavu projekta u okviru navedenog programa.

"

"

"

"