Javni natječaj za financiranje projekata zaštite okoliša udruga

NOSITELJ: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

SAŽETAK:

  • predmet javnog poziva je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) čijom se provedbom doprinosi i potiče razmjena ponovne uporabe te projekata koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna
  • bit će raspoloživo 800.000,00 kuna

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

  • udruge registrirane prema Zakonu o udrugama
  • udruga mora biti upisana u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija, voditi uredno financijsko poslovanje te djelovati najmanje 1 godinu
  • udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge

NAJVIŠI IZNOS POTPORE:

  • najniži iznos donacije je 20.000,00 kn;
  • najveći iznos donacije  po pojedinom projektu je 60.000,00 kn

ROK ZA REALIZACIJU:

  • rok prijave  31.01.2020.
  • provedba projekta treba biti dovršena najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora

Link: http://www.fzoeu.hr/docs/javni_natjecaj_zo32019_za_sufinanciranje_projekata_zastite_okolisa_organizacija_civilnog_drustva_udruga_v1.pdf