Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga) (ZO/EnU-2/2022)

"

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva.

Predmet Javnog natječaja je sufinanciranje projekata u području:

 

1. Zaštite okoliša

• sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,

• organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,

• organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,

• provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,

• pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,

• promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

 

2. Energetske učinkovitosti

• provođenja aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,

• provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i

obnovljivih izvora energije i

• provođenja aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog

siromaštva.

 

Prihvatljivi korisnici udruge, kao nositelji projekta mogu prijaviti i ugovoriti najviše dva pri čemu se svaka projektna prijava može odnositi na jednu aktivnost.

Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom projektu je 80.000,00 kn.

Provedba projekta mora biti dovršena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Projekti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2022. godine.

Više informacija dostupno na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=192&fbclid=IwAR24xoYnpmtG97ipCgEm-7rvtslJZjp78324R67Eqmiio4oMptoJd8iGygE&fs=e&s=cl