Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Na internetskim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova (https://strukturnifondovi.hr/) objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti bit će definirani zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti.

Koordinacijsko vijeće, radni tim i Leadership grupe Panonske Hrvatske, koji su oformljeni u procesu izrade plana za industrijsku tranziciju, nastavit će sa svojim radom kroz strateške forume za regionalne lance vrijednosti (RLV forumi), čime će se omogućiti kontinuirani proces poduzetničkog otkrivanja i učinkovito upravljanje industrijskom tranzicijom.

Lanci vrijednosti koji su prepoznati da imaju najveći potencijal za rast u Panonskoj Hrvatskoj su: 

- RLV Zeleni rast Panonske Hrvatske

- RLV Hrana i poljoprivreda Panonske Hrvatske

- RLV Pametne i kreativne industrije Panonske Hrvatske

- RLV Kontinentalni turizam Panonske Hrvatske.

Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske!

Više informacija dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/javni-poziv-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-hrvatske/

Izvor: Strukturni fondovi.hr