Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta

Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini je poticanje na bavljenje Turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Požeško-slavonska županija će u 2022. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

  1. Otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povećanje kapaciteta postojećih smještajnih objekata uz dokaz rješenja Požeško-slavonske županije
  2. Prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce) uz dokaz rješenja Požeško-slavonske županije
  3. Prijelaz iz jedne vrste/skupine u kategorije s oznakom sunca i zvjezdica (rekategorizacija)

Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne/fizičke osobe prijavljene sa sjedištem/prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji ili pravne/fizičke osobe koje su pružatelji usluga smještaja na području Požeško-slavonske županije, a stekle su rješenje za pružanje usluga smještaja nakon zatvaranja Javnog poziva za 2021. godinu (nakon 14. listopada 2021. godine) kao i pravne/fizičke osobe koje su stekle rješenja za pružanje usluga smještaja u 2022. godini sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna, odnosno za svaki novoregistrirani turistički ležaj do 2.500,00 kuna, a kod povećanja kategorije/kvalitete smještaja iz niže u višu kategoriju iznos potpore je 500,00 kuna po turističkom ležaju.

Više informacija dostupno na sljedećoj poveznici: https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/2-javni-pozivi.html