Konzorcij BiViP 5.0

Poduzetnički centar Pleternica član je konzorcija  "BiViP 5.0"  koji djeluje na području Istočne Hrvatske. Program akceleracije je koncipiran od strane HAMAG-BICRO-a u svrhu provedbe niza aktivnosti usmjerenih inovativnim novoosnovanim poduzećima, razvojnim timovima i pojedincima (fizičkim osobama – za fazu predakceleracije).

Te se aktivnosti odnose na sustavnu podršku prijavljenim subjektima u cilju inicijalne procjene stanja njihovog poslovanja, individualnog savjetovanja o poslovanju, mentoriranju od strane stručnih mentora, pružanju podrške prilikom komunikacije s investitorima, aktivnostima internacionalizacije i sl.

Putem ovog Poziva HAMAG-BICRO će, zajedno s 9 akceleratora  odabrati do najviše 160 korisnika na području RH koji će dobiti priliku razvijati svoje poslovanje u prostorima provoditelja Programa kroz naredne 2 godine. Konzorcij "BiViP 5.0" čine sljedeći članovi:

 Veleučilište u Virovitici
Panonski drvni centar kompetencija VPŽ
Tehnološko-inovacijski centar Virovitica
Tehnička škola Virovitica
Vidra – Agencija za regionalni razvoj VPŽ
Tehnološki park Bjelovar
Razvojna agencija Daruvar Ustanova za koordinaciju i razvoj grada Daruvara
Razvojna agencija AGRO ustanova za razvoj grada
Lokalna razvojna agencija-Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
Poduzetnički centar Sigma j.d.o.o.
Pro Konzalting d.o.o.
Tehnička škola Požega
Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega
Regionalni koordinator razvoja PSŽ
Poduzetnički centar Pleternica
Veleučilište u Požegi
LSH Inovacije d.o.o.

 

Svečano potpisivanje Sporazuma od strane nositelja konzorcija Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije i nadležnog tijela HAMAG BICRO održano je u Zagrebu, dok je sastanak dionika odrađen kod nositelja konzorcija u Virovitici.

e