Kreativno dječje blago

U sklopu projekta „ Kreativno dječje blago“ , sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Udruga Hrvatsko žensko društvo Pleternica u partnerstvu s Gradom Pleternica i Kudom Svilenka iz Buka organizira niz edukativno-kreativnih radionica kroz pripremu za ponovnu uporabu proizvoda.

Kroz radionice u ovome projektu djeci se već od rane predškolske dobi pokazuje na koji način mogu iskoristiti stvari za koje smo mislili da nam više ne mogu poslužiti.
Djeca iz prigradskih naselja u igraonicama imaju organizirane slobodne aktivnosti gdje upotrebom svoje mašte i razvijajući svoju kreativnost starim i neupotrebljivim stvarima daju novi oblik i namjenu. Kroz radionice se pokazalo da djeca znaju biti pravi mali umjetnici kada je u pitanju stvaranje i upotreba nečega novoga.

Upravo na takvim aktivnostima, kroz igru i druženje najlakše je djeci rane predškolske dobi pokazati što znači riječ „ recikliranje“ i „ ponovna uporaba“. Kroz projekt su se kontinuirano provodile radionice na kojima su djeca aktivno sudjelovala u izradi raznih predmeta. Ponovnom uporabom starih materijala djeca su napravila predmete poput tegli za cvijeće, spremnike za olovke i pribor, podmetače, nakit i slično.


Kako najbolje ponovno upotrijebiti staru odjeću i napraviti nešto novo i korisno od nje pokazao je i Kud Svilenka iz Buka. Kao dugogodišnji čuvar kulturne baštine Kud Svilenka iz Buka kroz projekt okuplja djecu koja na aktivnostima uče i vide kako od stare i na oko neupotrebljive odjeće ponovno napraviti nešto uporabljivo. Ponovna uporaba i recikliranje su korisni za čitavu lokalnu zajednicu i stoga je važno djeci pokazati na koji način se može zaštititi okoliš kako bismo zajedno sačuvali svoj planet i učinili ga mjestom boljega i zdravijega načina života za nas i za našu budućnost.

„Ovaj je članak izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog ženskog društva i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .“

a   f  e e

 

 

f f  f

f a