KREATIVNO DJEČJE BLAGO – Edukacije – Kružno gospodarenje otpadom

U sklopu projekta „Kreativno dječje blago“ kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Udruga Hrvatsko žensko društvo Pleternica u partnerstvu s Kudom Svilenka iz Buka i Gradom Pleternica održava informativne edukacije za djecu na temu važnosti očuvanja okoliša kroz
ponovnu uporabu i upoznavanje sa modelom kružnog gospodarstva.


Osim poticanja socijalizacije kroz projekt podižemo ekološku svijest u društvu, a posebno kod naših najmlađih sugrađana. Kroz projekt su se održale informativne edukacije na temu važnosti očuvanja okoliša i upoznavanjem djece što je to model kružnoga gospodarstva otpadom. Takvim edukacijama na jednostavan i stručan način prikladan za djecu predškolske dobi potičemo ih na društvenu odgovornost već od malih nogu.

Stručna osoba djeci je prezentirala kako na pravilan način zbrinjavati određene vrste otpada kako bismo sačuvali naš okoliš. Putem informativnih edukacija djeca su upoznata sa modelom kružnog gospodarenja otpadom na zanimljiv i kreativan način. Konkretnim primjerima djeci se kroz vrijeme trajanja projekta pokazivalo kako od nečega starog i neupotrebljivog napraviti nešto novo i zanimljivo. Poticali smo djecu da se što više stvari iskorištava za ponovnu upotrebu kako bismo smanjili
količinu otpada u našemu okolišu.

Upoznali smo ih sa činjenicom da je kružno gospodarstvo model proizvodnje i potrošnje koji uključuje, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće. Na taj način produljuje se životni vijek proizvoda. Na primjeru izrade predmeta za svakodnevnu upotrebu kao što su organizatori za pribor ili podmetači za čaše putem informativnih edukacija djeci je pokazano da se životni vijek predmeta može produžiti i da se materijali od kojih su napravljeni mogu reciklirati.
Obzirom da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša dugoročan proces moguće ga je postići samo sustavnom edukacijom svih društvenih skupina, a ovim projektnim prijedlogom krećemo od onih najmanjih. Cilj ovakvih edukacija je osvijestiti djecu u najranijoj dobi da se odgovorno ponašaju prema sebi, prirodi i drugima kako bismo očuvali naše prirodne resurse i zaštitili svoj okoliš od nepotrebnog stvaranja otpada.

„Ovaj je članak izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog ženskog društva i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .“

e f f f

 

a a a

f