Nove prilike za bespovratno financiranje iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Hrvatskoj će biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura ili 47,5 milijardi kuna, i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna što ju stavlja na vrh država članica EU po omjeru raspoloživih sredstava i BDP-a.

Nacionalni plan oporavka usmjeren je na slijedeće komponente:

 • Zeleno i digitalno gospodarstvo
 • Javnu upravu, pravosuđe i državnu imovinu
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tržište rada i socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Inicijativa:
  Obnova zgrada

Raspodjela ulaganja po komponentama

 

Mogućnosti financiranja Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za poduzetnike dijeli se na bespovratna sredstva te financijske instrumente u obliku državnog jamstva ili zajmova sa subvencioniranim kamatnim stopama.

Bespovratna sredstva za poduzetnike:

 • Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
 • Unaprjeđenje proizvodnih i tehnoloških kapacitete poduzeća
 • Istraživanje, razvoj i inovacije, komercijalizacija i akceleracija inovacije poduzetnika
 • Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
 • Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća
 • Vaučeri za digitalizaciju
 • Bespovratne potpore za digitalizaciju
 • Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Financijski instrumenti za poduzetnike:

 • Zajmovi za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća
 • Zajmovi za srednje kapitalizirana poduzeća i velike subjekte za ulaganja u projekte zelene tranzicije
 • Subvencije kamatnih stopa za investicijska ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća
 • Jamstveni fond za poticanje investicija i obrtna sredstva malih, srednjih i velikih subjekata
 • Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja (PE).