Obavijest poljoprivrednicima: Potvrde za korištenje poljoprivrednog zemljišta

Sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 1/23 i 41/23),  ovim putem pozivaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Grada Pleternice kojima su istekli ugovori o zakupu, dugogodišnjem zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja, a korisnik se i nadalje nalazi u mirnom posjedu istog, da mogu zatražiti potvrdu  Grada Pleternice u svrhu ostvarivanje prava u vezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Grad izdaje Potvrde na temelju uredno podnesenog Zahtjeva.

Obrasci zahtjeva i izjave mogu se  preuzeti niže u ovoj objavi ili osobno u pisarnici Grada Pleternice, Trg hrvatskih branitelja 1, Pleternica.

Uredno popunjeni Zahtjev se može dostaviti poštom, osobno ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: grad@pleternica.hr

Popis svih izdanih potvrda Grad je dužan objavljivati i redovito ažurirati na svojoj web stranici kao i na oglasnoj ploči te o istom bez odgode, izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

Da bi zahtjev bio odobren, odnosno da bi korisnik poljoprivrednog zemljišta dobio potvrdu, mora imati plaćene sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Zahtjev za izdavanje potvrde i prateća dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: http://pleternica.hr/objave/potvrde-za-koristenje-poljoprivrednog-zemljista-2/

Izvor: pleternica.hr