Obrtna sredstva mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uvela je novu privremenu mjeru kreditiranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja.
 
Mjera će se provoditi u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjivat će se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 1. 8. 2024. ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede.
 
Korisnici kredita su mala, srednja i velika poduzeća iz djelatnosti prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnje proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i proizvodnje namještaja (C31).
 
Namjena kredita je rješavanje problema nelikvidnosti i umanjivanja financijske štete u poslovanju poduzetnika čija je aktivnost smanjena uslijed tržišnih poremećaja, a što podrazumijeva:  financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.
 
Najniži iznos pojedinog kredita je 100 tisuća eura, a najviši 1 milijun eura.
 
Ministarstvo poljoprivrede će Korisnicima kredita subvencionirati do 50% kamatne stope, godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, u skladu s propisima o državnim potporama.

Više informacija na poveznici.