Okrugli stol za poljoprivrednike, tema: program potpore Covid19

Pozivamo Vas na okrugli stol za poljoprivredne proizvođače.

VRIJEME: ponedjeljak 1. ožujka 2021. godine u 14:00 sati

MJESTO: konferencijska dvorana Poduzetničkog inkubatora Pleternica (PLINK)

 

Tema okruglog stola je predstavljanje Pravilnika o provedbi programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Potpore se dodjeljuju slijedećim korisnicima:

1. uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele

2. uzgajivačima tovne junadi

3. uzgajivačima krmača

4. proizvođačima jabuka

5. proizvođačima mandarina

6. proizvođačima krumpira

koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom.

 

Proizvođači jabuka, mandarina i krumpira moraju dokazati otpremnicom/ računom ili Evidencijom o prodaji vlastitih proizvoda da su prodavali navedene proizvode u periodu od 8 mjeseca do 12 mjeseca 2020. godine. Uzgajivači goveda u sustavu krava - tele, tovne junadi te krmača moraju imati upisan određeni broj životinja tijekom 2020. godine u JRDŽ (jedinstveni registar domaćih životinja) pri HPA.

 

Zbog ograničenog broja mjesta molimo Vas da potvrdite dolazak na e-mail: info@plink.hr!

Plink tim