PCPL sudjelovao na webinaru Kreativna Europa

PCPL sudjelovao na webnaru 21.1.2020. kojeg je organizirao Desk Kreativne Europe za potprogram Kultura. Kroz webinar  predstavljene su  pojedinosti aktualnog poziva za potporu za Projekte kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana (Cultural Cooperation Projects in the WesternBalkans, EACEA/39/2019) putem webinara. 
 
Posebni ciljevi poziva  Program Kreativna Europa  - Kultura: - jačanje prekogranične suradnje u području kulture između država Zapadnog Blakana i država članica Europske unije
-  jačanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora na području Zapadnog Balkana
Minimalni iznos potpore: EUR 100,000.00
Maksimalni iznos potpore: EUR 500,000.00
Udio EU potpore = max 85%
 
Prioriteti poziva:
 
A. Jačanje kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora za djelovanje na
međunarodnoj razini
A. 1. Poticanje suradnje u području kulturnog i kreativnog sektora između
država Zapadnog Balkana i država članica Europske unije
A. 2. Jačanje kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora u državama Zapadnog
Balkana
B. Jačanje transnacionalnog kruženja kulturnih i kreativnih djela te
transnacionalne mobilnosti djelatnika kulturnog i kreativnog sektora
C. Poticanje međukulturnog dijaloga među umjetnicima, kulturnim djelatnicima
i širom publikom
 
  Rok za prijavu: 17.3.2020. u 17 h