PCPL tim sudjelovao na radionici o zaštiti podataka (GDPR)

Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom održala je 13. studenog besplatnu online interaktivnu radionicu Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podatka (GDPR). GDPR je obavezan za sva poduzeća koja posluju na teritoriju Europske unije i za sva poduzeća koja raspolažu podacima europskih građana. Radionica je bila namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Radionica se sastojala od praktičnih vježbi, mogućnosti postavljanja pitanja koja su razjasnila sve nedoumice vezane za zakonodavni okvir o zaštiti osobnih podataka te stjecanje potrebnih znanja za adekvatno provođenje GDPR-a u Republici Hrvatskoj. Radionicu su održali dr.sc. Petar Mišević, savjetnik predsjednika HGK i voditelj službe za obrazovanje i informacijsku sigurnost i Zdravko Vukić, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 Ova je radionica jedna od aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podatka na provođenju EU projekta ARC (Awareness Raising Campaign for SMEs) s ciljem pružanja potpore poduzetnicima prilikom usklađivanja poslovnih procesa s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (poznatijim pod akronimom GDPR). Detaljno su obrađeni ključni pojmovi Uredbe o zaštiti podataka, zatim tko su voditelji, a tko izvršitelji obrade, vođenje evidencijskih aktivnosti obrade, prava ispitanika, tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka itd… 

Više o GDPR-u: https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr