Poduzetnički centar Pleternica traži djelatnika!

 

Na temelju Odluke Direktorice, Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), Pleternica, Ante Starčevića 35, objavljuje,

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za zapošljavanje stručnog suradnika za poslove vezane uz upravljanje i savjetovanje poduzetnika u poslovan,u. Stručni suradnik odabire se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci s radom na puno radno vrijeme, uz pripravništvo (70% plaće).

           

Kandidat za Stručnog suradnika mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

  1. završen stručni studij (180 ECTS) ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili četverogodišnji studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima (240 ili 300 ECTS) - društvene ili poljoprivredne struke ;
  2. napredno znanje rada u informatičkom okruženju ;
  3. vozačka dozvola B kategorije ;
  4. komunikacijske sposobnosti i sklonost timskom radu ;

 

           Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
  3. potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole
  4. potvrdu o stažu
  5. onu dokumentaciju koju kandidat smatra potrebnom za utvrđivanje njegovih dodatnih kvalifikacija i vještina

 

S svim kandidatima provesti će se testiranje i selekcijski razgovor.

S izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca  na puno radno vrijeme.

 

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br 82/08).

 

Rok za podnošenje ponuda na natječaj traje 8 dana od dana objave ovoga natječaja

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom na adresu: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o., Ante Starčevća 35, 34310 Pleternica, s naznakom „za natječaj: Zapošljavanje Stručnog suradnika-financijski asistent - NE OTVARAJ“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

 

 

Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.

Dokumenti