Potpore za samozapošljavanje HZZ-a

Unutar paketa Mjera potpora aktivnog zapošljavanja, na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa 1. siječnjem 2023. objavljena je i mjera potpore za samozapošljavanje.

Cilj ove mjere jest financijska podrška nezaposlenim osobama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Može se dodijeliti nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Ciljana skupina korisnika mjere su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Krajnji rok za prijavu je 30. rujna 2023. pa molimo sve zainteresirane osobe da se do 22. kolovoza jave u Poduzetnički centar Pleternica kako bi se prijave pripremile na vrijeme.

Više informacija na: Potpore za samozapošljavanje – Mjere