Promo članak - Projekt: „Škola u prirodi= Škola za život“

Članovi udruge Osmjeh Pleternice u subotu su posjetili baranjsko selo Karanac. Bio je to zadnji od 4 edukativna izleta u sklopu projekta „Škola u prirodi= Škola za život“ financiran od Zaklade „Hrvatska za djecu“ u iznosu od 50.000,00 kuna.

U Karancu je udruga obišla „Ulicu zaboravljenog vremena“ u kojoj su djeca učila i oživjela stare zanate. Vidjeli su lončarske, bačvarske, stolarske i tkalačke radionice. Djeca su izrađivala posude od gline i kroz praktični rad kvalitetno provela svoje slobodno vrijeme. Edukativni izleti su obuhvaćali odlaske u Karanac i Jankovac.  Tijekom svih izleta djeca su vodila dnevnik istraživanja i učenja s bilješkama o izletu.  Ostvareno je nezaboravno iskustvo učenja u prirodi i stečena nova znanja o prirodnim ljepotama Slavonije i Baranje. Projekt financira Zaklada Hrvatska za djecu.