Promo članak-projekt: Velika prava malih građana

Hrvatsko žensko društvo Pleternica provodi projekt pod nazivom „Velika prava malih građana“. Partneri na projektu su Dječji vrtić Tratinčica Pleternica, Društvo naša djeca Pleternica i Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmijeh. Projekt traje od 1.10.2021. do 30.9.2022. Ciljana skupina projekta su  djeca  te osobe starije životne dobi. Ukupna vrijednost projekta je 15.000,00 €  sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Glavni ciljevi projekta su  razvijanje građanskih kompetencija koje će djeci, kao aktivnim članovima društvene zajednice omogućiti učinkovito obavljanje građanske uloge, usvajanje znanja o ljudskim i građanskim pravima  uvođenjem inovativnih načina rada s djecom kao dobno ranjivih skupina, promoviranje mobilizacije i angažmana građana. Djeci je potrebno na prihvatljiv način prikazati njihova prava predviđena Konvencijom o pravima djeteta, ali i ostala građanska prava

Kako bi osvijestili javnost o važnosti provedbe ovakvih projekata nositelj i partneri na projektu provode javnu kampanju „ Razmišljajmo kao veliki“. Putem različitih medija kao što su radio emisija, edukativni video spotovi, plakati, promo materijali na zanimljiv način široj javnosti se prikazuju teme građanskog odgoja, vidljivost kampanje te se želi od najranije dobi utjecati na stvaranje odgovornog ponašanja.

Projektom su do sada održane brojne kreativne radionice, edukacije o dječjim i građanskim pravima, bake u vrtiću - pričaonice i slušaonice koje potiču međugeneracijsku suradnju, ukrašen je grad kantama „ Kulericama“ i cvjetnjacima, te su još i druge aktivnosti koje će se provesti do kraja projekta. Ovim projektnim aktivnostima podiže se kolektivna svijest lokalne zajednice. Uključivanjem osoba starije životne dobi želi se postići cjeloživotni  prikaz borbe za ostvarivanje prava u različitim dobnim skupinama.

Djeca kroz projekt uče koja su njihova prava i to  od najranije dobi kroz edukativan i inovativan način rada. Projektnim aktivnostima sustavno se pruža podrška djeci i osobama starije životne dobi, stoga se uključivanjem osoba starije životne dobi želi postići cjeloživotni prikaz borbe za ostvarivanje prava u različitim dobnim skupinama. Projekt ojačava demokratsku kulturu i kolektivnu svijest lokalne zajednice o važnostima ostvarivanja građanskih i ljudskih prava.