Promo objava - Kreativno dječje blago

Udruga Hrvatsko žensko društvo provodi projekt „ Kreativno dječje blago“ u iznosu od 3.279,08 eura financiran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Partneri na projektu su Grad Pleternica i Kulturno umjetničko društvo „ Svilenka“ iz Buka. Vrijeme provedbe projekta je 12 mjeseci.


Osluškujući probleme roditelja u ruralnim dijelovima našega grada udruga Hrvatsko žensko društvo Pleternica prihvatila je izazov te u suradnji s Gradom Pleternica i Kulturno umjetničkim društvom „Svilenka“ iz Buka odlučila okupiti djecu rane predškolske dobi u igraonicama koje se nalaze u naseljima Buku, Brodskom Drenovcu, Gradcu, Zagrađu i Kuzmici. Zbog udaljenosti od grada roditelji iz nekih prigradskih naselja nisu u mogućnosti dovesti djecu u vrtić i na ostale slobodne aktivnosti koje se odvijaju u samome gradu. Kroz rad igraonica omogućuje se djeci da prate sadržaje i aktivnosti svojih vršnjaka. Kako bismo potaknuli socijalizaciju kroz projekt se provode aktivnosti kojima se želi potaknuti ekološka svijest u društvu, pokazati djeci najmanje dobi što znači riječ „reciklirati“ i „ponovna uporaba“.


Na raznim radionicama djeca mogu poticati i razvijati svoju kreativnost, stjecati znanje koje je primjereno njihovoj dobi, a što je najvažnije sve to ostvaruju kroz igru sa svojim vršnjacima. Cilj projekta je osvijestiti djecu i mlade o važnosti zbrinjavanja tekstilnih proizvoda. Potaknuti građane, naročito mlađu populaciju na aktivnosti vezane za recikliranje tekstilnih proizvoda te povećati razinu znanja o recikliranju. Kroz zaštitu okoliša povezuje se više područja kao što je zaštita okoliša i kulturno folklorna baština našeg kraja. Jedan od važnih ciljeva projekta je i povezati različite generacije kroz aktivnosti projekta ; vrtićku djecu, mlade i generaciju zlatne dobi. Povezivanje generacija je važno kako bi naše mlađe generacije učile iz bogatog životnog iskustva naše zlatne dobi te preko njih upoznali našu kulturnu baštinu, običaje i zanate njihovog doba.


Aktivnosti projekta su: formiranje projektnog tima za kvalitetnu organizaciju projekta, informativne edukacije na temu važnosti očuvanja okoliša kroz ponovnu upotrebu i upoznavanje s modelom kružnog gospodarenja otpadom, radionice za djecu u igraonicama u naseljima Kuzmica, Buk, Zagrađe, Drenovac i Gradac na kojima će djeca izrađivati proizvode od rabljenih materijala, promocija projekta preko objavljenih članaka na društvenim mrežama, portalima kao i informiranje preko izrađene brošure te, vrednovanje projekta kroz koje će se preko anketnih listića pratiti rezultati i postignuća u projektu.
Očekivani učinak projekta je povećana razina znanja o ponovnoj uporabi i recikliranju, smanjena količina otpada, razvijanje kreativnih potencijala kod djece, potaknuta svijest o očuvanju okoliša.

e  f   f   e

 

e  e e

f    f