Promo objava: Projekt-Budi SUPERTATA!

Udruga Društvo naša djeca Pleternica privodi kraju projekt pod nazivom „Budi SUPERTATA!“. Partneri na projektu su Grad Pleternica, OŠ fra Kaje Adžića Pleternica, DV „Tratinčica“ Pleternica i Centar za  socijalnu skrb Požega. Ciljana skupna su djeca u dobi od 3 do 14 godina te roditelji. Ukupna vrijednost projekta je 50.000,00 kuna koji je  sufinanciran sredstvima iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Glavni ciljevi projekta  su osvijestiti javnost o važnosti ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u obiteljskom životu. Javnost i sudionike, kroz provedene edukacije i radionice, osvijestilo se o još uvijek ustaljenim načinima razmišljanja i djelovanja ‒ tradicionalno poimanje uloge oca u obiteljskom životu. Važnost angažiranosti očeva u odgoju djece i ravnopravna partnerska podjela obiteljskih obaveza ide sporim korakom, ali ovim projektom prepoznata je vrijednost među zaposlenim očevima. Također, kroz 12 mjeseci provedbe projekta cilj je bio i poticati bliskost oca i djeteta te da se potakne očeve da provode više vremena s djecom, pomognu im u svakodnevnim zadatcima što  dovodi do dječjeg uspjeha i zadovoljstva samog djeteta.

Tijekom provedbe projekta provele su se brojne aktivnosti. Održale su se dvije javne tribine o ulozi očeva u obiteljskom životu i odgoju djeteta, pet edukacija o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život te izleti. Osim edukativnih aktivnosti, projekt je sadržavao puno zanimljivih zajedničkih aktivnosti za djecu i njihove roditelje. Tako su se kontinuirano provodile slobodne aktivnosti  pod nazivom „S tatom na igru!“  i „ Tata i ja –prijatelja dva“. Provedene su brojne promotivne aktivnosti, kreativne radionice s ciljem zbližavanja oca i djeteta u njihovom slobodnom vremenu, ali i socijalizacija djece s drugim obiteljskim parovima. Održane su prigodne tematske radionice kao što je Fotosession s očevima, kreativne radionice, filmske obiteljske večeri,  šetnje i ostale.  Ovakva vrsta projekta se po prvi puta provodila u  gradu Pleternici  i povratne informacije su iznimno zadovoljavajuće.

Projektom, koji financira Središnji državni ured za demografiju i mlade, u prvom se planu doprinijelo stvaranju poticajnog okruženja za očeve, njihovo aktivnije sudjelovanje u obiteljskom životu. Mnogostruke su dodane vrijednosti projekta. Osim težnje i rada na emocionalnom i mentalnom zdravlju djeteta prilikom aktivne uloge oca u obiteljskom životu koja se potakla kroz projekt, nezaobilazna je i socijalna nadogradnja svih uključenih sudionika koji se vesele drugim sličnim projektima.