Radio emisija u projektu LIPA prezentira rezultate projekta

U svibnju 2018. godine smo započeli provedbu projekta LIPA – lokalna inicijativa za poduzetničku aktivaciju i u 11 mjesecu 2020 će projekt završiti..  Projekt je u 100% iznosu sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda.  Vrijednost projekta iznosi1.225.469,67kn

Važno je reći da Zavod provodi ovaj projekt ispred Lokalnog partnerstva za zapošljavanje naše županije i da je u projektu do sada sudjelovalo 197 nezaposlenih osoba.

Partneri u provedbi projekta su Grad Požega, Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Poduzetnički centar Pleternica d.o.o., Pučko otvoreno učilište Obris, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. i Veleučilište u Požegi.

U radio emisiji, snimljenoj u listopadu 2020. ukratko su prezentirani rezultati projekta i rad poduzetničkih potpornih institucija. 

Dokumenti