Radni posjet pleterničkog tima Tomislavgradu

Projekt Kulturne rute bećarca i gange na kojemu smo bili partneri dobiva svoj nastavak. Radni posjet danu Općine Tomislavgrad prokuristice Nives Vargašević uz gradonačelnicu Mariju Šarić i ravnateljicu Javne ustanove Jasnu Hoffmann bio je prilika za završne pripreme projektnog prijedloga namijenjenog apliciranju na poziv Interreg VI-A IPA Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2021-2027. Veselimo se novim turističkim pričama o bećarcu i gangi Grada Pleternice, Općine Tomislavgrad, Javne ustanove Pleternica i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad.

"

 

 

"

"