Što nam donosi mjera HZZ-a za samozapošljavanje u 2020.?

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama kao financijska podrška za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta.

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području na kojem osoba ima  prebivališta i otvara poslovni subjekt, uz uvjet da je prijavitelj minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva imao prebivalište na tom području (osim za indeks VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeno pravilo).

Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, potpore se dijele u tri skupine:

1. skupina: općine i gradovi od I do IV (Pleternica, Kutjevo, Velika, Brestovac, Kaptol, Čaglin)

- do 100.000,00 kn

2. skupina: općine i gradovi od V do VI (Požega)

- do 85.000,00 kn

3. skupina: općine i gradovi od VII do VIII

- do 75.000,00 kn

Napomena: navedeni iznosi se povećavaju za 10.000,00 kn u slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu

 

POTPORA ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA

Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te je ispunio sve obveze prema Zavodu, a planira proširenje poslovanja.

Visina subvencije: do 55.000,00 kn

 

Prihvatljivi troškovi (samozapošljavanje i proširenje poslovanja): kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme, zakup poslovnog prostora, troškovi knjigovodstva, doprinosa i dr.

Novost u odnosu na prethodno razdoblje su dodatni prihvatljivi troškovi za 1. i 2. skupinu:

  • Kupnja svih vrsta prijevoznih sredstava, bez obzira na djelatnost
  • Kupnja sirovina i potrošnog materijala do 20% od iznosa potpore (samo za proizvodne djelatnosti)
  • Konzultantske usluge ( do najviše 20% od iznosa potpore)
  • Nastup na poslovnim sajmovima
  • Mjesečni režijski troškovi poslovnog prostora (struja, voda, grijanje)
  • Kupnja poslovnog prostora (nije prihvatljiva kupnja od članova obitelji)

 

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama kao financijska podrška za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta.

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području na kojem osoba ima  prebivališta i otvara poslovni subjekt, uz uvjet da je prijavitelj minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva imao prebivalište na tom području (osim za indeks VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeno pravilo).

Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, potpore se dijele u tri skupine:

1. skupina: općine i gradovi od I do IV (Pleternica, Kutjevo, Velika, Brestovac, Kaptol, Čaglin)

- do 100.000,00 kn

2. skupina: općine i gradovi od V do VI (Požega)

- do 85.000,00 kn

3. skupina: općine i gradovi od VII do VIII

- do 75.000,00 kn

Napomena: navedeni iznosi se povećavaju za 10.000,00 kn u slučaju korištenja osposobljavanja na radnom mjestu

 

POTPORA ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA

Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te je ispunio sve obveze prema Zavodu, a planira proširenje poslovanja.

Visina subvencije: do 55.000,00 kn

 

Prihvatljivi troškovi (samozapošljavanje i proširenje poslovanja): kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme, zakup poslovnog prostora, troškovi knjigovodstva, doprinosa i dr.

Novost u odnosu na prethodno razdoblje su dodatni prihvatljivi troškovi za 1. i 2. skupinu:

-          Kupnja svih vrsta prijevoznih sredstava, bez obzira na djelatnost

-          Kupnja sirovina i potrošnog materijala do 20% od iznosa potpore (samo za proizvodne djelatnosti)

-          Konzultantske usluge ( do najviše 20% od iznosa potpore)

-          Nastup na poslovnim sajmovima

-          Mjesečni režijski troškovi poslovnog prostora (struja, voda, grijanje)

-          Kupnja poslovnog prostora (nije prihvatljiva kupnja od članova obitelji)

 ..............................................................................................................................................

Kada navedenu mjeru kombiniramo sa otvaranjem tvrtke u Pleternici, besplatnim najmom prve godine u inkubatoru te potpore Grada Pleternice koje se ostvaruju kroz Program razvoja gospodarstva, zaista je rizik za pokretanje posla minimalan, a potpore su maksimalne.

Informirajte se na vrijeme. PCPL tim stoji na raspolaganju, svaki radni dan od 7 do 15 sati, ili na info@plink.hr

Pratite i naše novosti i aktivnosti na: www.pcpl.hr