Uputa za korisnike tipa operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnojiva na oraničnim površinama

CILJ operacije je primjenom stajskog gnoja izravno smanjiti korištenje mineralnih gnojiva što doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova, uz povećanje organske tvari i humusa u tlu te se istodobno smanjuje onečišćenje prirodnih resursa tla i vode.

Ovaj tip operacije se provodi na površinama koje su u ARKOD sustavu registrirane kao oranice, a mogu biti i površine pod travom, travolikom pašom i djetelinom (nisu prihvatljive površine trajnih travnjaka, trajnih nasada, plastenici, staklenici, zemljišta na ugaru te zemljišta na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje)

Operaciju nije moguće kombinirati s drugim operacijama iz M10 i podmjerama M11

Detalji upute dostupni na poveznici

Objavljena uputa za korisnike tipa operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)