Održan dvodnevni Sajam udruga

Sajam udruga održao 28. i 29.8. 2021. u zajedničkoj organizaciji Turističke zajednice grad Pleternica i Poduzetničkog centra Pleternica. Predviđena lokacija bila je Trg bećarce, ali  zbog loši h vremenskih uvjeta sajam je prebačen u prostor športske dvorane Osnovne škole Fra Kaje Adžića. Kako je sajam održan u vrijeme devetnice Gospi od suza, mogle su ga uz brojne građane i mještane okolnih sela posjetiti i brojni hodočasnici koji su pohodili naš grad. Djelovanje udruga ima izrazito važnu funkciju u društvenom životu grada Pleternice jer se pomoću njih može pomoći i olakšati život brojnim potrebitim osobama koje zahtijevaju pažnju svih nas.

Na samom sajmu mogli smo se upoznati s djelovanjem udruga na raznim područjima: Od pomoći djeci s posebnim potrebama, djeci s poteškoćama u razvoju, djeci i mladima kojima je potrebna pomoć pri odrastanju, do udruga koje njeguju slavonske običaje i život te udruga  kojima je u cilju zbrinjavanje napuštenih životinja. Ovakav događaj je poticaj da se i u budućnosti organiziraju ovakve manifestacije kako bi se ljude osvijestilo da postoje brojne udruge u koje se mogu volonterski uključiti i pomoći svojom dobrom voljom da one nastave sa svojim radom te da se njihova mreža djelovanja širi na još veće razine.