ODRŽAN OKRUGLI STOL NA TEMU: „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”

U sklopu programa ruralnog razvoja RH 2016.-2020. dana 18. lipnja 2021. godine u 10:00h u prostoru Interpretacijskog centra Terra Panonica u Pleternici održan je okrugli stol na temu: „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”
Tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje
vinograda stolnih kultivara. Potpora se odnosi na 2 tipa:

1. tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti
poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje
vinograda stolnih kultivara i

2. tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih i/ili
restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Ovo je jedinstvena prilika za podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada. Intenzitet potpore je 50 % , a može se uvećati za dodatnih 20% u posebnim slučajevima.

Iznos potpore po projektu je od 5.000 eura-100.000 EUR

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: Od 16.

srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.