U PLINK-u prezentacija novog natječaja "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje  konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ ukoliko poslujete u sektoru C prerađivačke industrije i planirali ste ulaganje u opremu, strojeve i/ili infrastrukturu, digitalizaciju i usavršavanja radnika, prijavite se na radionicu i prezentaciju javnog poziva koji se održava u PLINK-u u četvrtak u 13:00 sati.

Broj mjesta je ograničen te Vas molimo da potvrdite svoj dolazak:

na mail monika.maras@pleternica.hr ili info@plink.hr  ili na broj telefona 034/252-125

Svrha Poziva je jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u zelene i/ili digitalne tehnologije kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu:

  • povećanja proizvodnje        
  • povećanje izvoza
  • stvaranja novih radnih mjesta

a navedeno se dokazuje se u godini m+2 (m= 2019. ili 2020. ovisno koja je referentna godina)

Min. iznos potpore iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni 7.500.000,00 kn. Iznos zatraženih bespovratnih sredstava ne može biti viši od poslovnih prihoda u 2019. ili 2020. godini (sukladno Računu dobiti i gubitka – GFI) 

Intenzitet potpore iznosi 45% za mikro i male poduzetnike, odnosno 35% za srednje poduzetnike.

Projektne prijave zaprimaju se od 30. travnja 2021., a krajnji rok za slanje projektnih prijedloga je 31. svibnja 2021.

 

Koji troškovi su prihvatljivi?

1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva:

2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

3. Savjetodavne usluge u korist MSP-ova

4. Potpore za usavršavanje - povezane sa ciljem projekta (digitalizacija i/ili zelena tehnologija)
5. De minimis potpore

 

Neki od bitnih uvjeta prihvatljivosti prijavitelja su:

a) Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u 2019. godini,

b) Prijavitelj mora biti registriran u sektoru C Prerađivačka industrija u kojima se provode projektne aktivnosti u trenutku podnošenja projektnog prijedloga,

c) Prijavitelj mora imati barem jednog zaposlenog na temelju sati rada u referentnoj godini (2019. ili 2020.)

 

 

lenta

 

Dokumenti