Potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID 19) - PCPL tim za poduzetnike s pleterničkog područja ispunjava prijavu!

 

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)

b) Potpore za očuvanje radnih mjesta

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju te stjecanje potrebnih znanja i vještina radnika koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.

 

c) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca u prerađivačkoj industriji, najčešće u sektorima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, koji imaju poteškoća u poslovanju zbog smanjenja konkurentnosti prouzrokovanih tehnološkim promjenama u poslovnim procesima i preseljenjem proizvodnje u zemlje i regije s izuzetno niskim troškovima rada, nedovoljnim ulaganjima u tehnologiju te inovacije i njihovu komercijalizaciju uz nekonkurentnu radnu snagu.

 

TRAJANJE MJERE   od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

-Potpore za očuvanje radnih mjesta:  do 6 mjeseci.

-Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva: do 24 mj

 

FINANCIRANJE MJERE

  • (COVID – 19)  Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno 1.625,00 kuna mjesečno u nepunom radnom vremenu
  • Potpore za očuvanje radnih mjesta  - Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.  Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.
  • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva  -  Poslodavcu se isplaćuje subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.366,41 kn za 2020. godinu.  Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

 

CILJANE SKUPINE RADNIKA - Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca. Ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

DOKUMENTACIJA

- Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama.

- Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

 

ZA PODUZETNIKE S PODRUČJA GRADA PLETERNICE ZAHTJEV BEZ NAKNADE POPUNJAVA PODUZETNIČKI CENTAR PLETRNICA. KONTAKT: tel. 034/252-125, e-mail: info@plink.hr

Detaljnije na letku u prilogu!

 

Dopuna: 26.03.2020.

Ažurirana je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Letak HZZ-a u prilogu!