ODRŽANA EDUKACIJA „IZRADA I PROVEDBA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA OCD“

Održana je dvodnevna edukacija kroz ESF projekt „Mali dom kulture“  u suradnji s KUD Svilenka Buk na temu „Izrada i provedba projektnih prijedloga za OCD“.

Na edukaciji su organizacije civilnog društva naučile su kako kroz projekte mogu riješiti određenu problematiku u lokalnoj zajednici.
Polaznici su osmislili svoje projekte, naučili kako ga pravilno napisati i aplicirati na natječaj.

Jačanjem kapaciteta OCD-ova i prenošenjem znanja jačamo i pokrećemo cjelokupnu lokalnu zajednicu.

 

Mali dom kulture

Mali dom kulture

 

Mali dom kulture